Project

General

Profile

Issues - open - G

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Severity Subject Author Assignee Target version Category Start date
  Dev 4 Collapse all/Expand all
480 Dev Bug New Normal test3 Henrik Ek 2018-06-25

test3 desc 22

479 Dev Bug New Normal test2 Henrik Ek Henrik Ek
478 Dev Bug New Normal test2 Henrik Ek Henrik Ek

test 2 desc

477 Dev Bug New Normal test1 Henrik Ek 2018-06-25

test1 desc 123

  ESSArch 56 Collapse all/Expand all
514 ESSArch Bug New Urgent SIP-profil Alexander Kurtz 2019-10-07

I vår nuvarande version av ETP är metadatafältet "Archivist Organization" i gränssnittet SIP-profilen det fasta värdet "Sydarkivera". Detta är fel och behöver ändras till ett icke fast, skrivbart värde. Detta element avser arkivbildaren som inte är Sydarkivera utan den organisation som skapat arkivmaterialet.

Vi har nu behov av att packa SIPar och läsa in flera paket till EPP varför detta ärende är brådskande för oss och behöver behandlas under vecka 41.

382 ESSArch Task Resolved Normal Create SIP Björn Skog Simon Nilsson

Create SIP based on checked prerequisites
- create METS
- create PREMIS
- create container format
- create submit description

381 ESSArch Task New Normal Create IP Validate syntax task Björn Skog Oskar Persson
380 ESSArch Task New Normal Create IP metadata generator task Björn Skog Oskar Persson

Create IP METS generator task

379 ESSArch Task In Progress Normal Create IP preparation task Björn Skog Oskar Persson

Create IP preparation task based on process step "Prepare IP logical + physical"

378 ESSArch Task New Normal Check SIP PREMIS prerequisites Björn Skog Simon Nilsson

Create SIP based on certain PREMIS prerequisites from SA and related profiles:
- determine agent prerequisites
- determine rights prerequisites
- determine events prerequisites

377 ESSArch Task New Normal Check SIP METS creation prerequisites Björn Skog Simon Nilsson

Create SIP based on certain METS prerequisites from SA and related profiles:
- determine header prerequisites
- determine altrerecordid's prerequisites
- determine agent prerequisites
- determine filesec structure prerequisites
- determine structmap strucutre prerequisites

371 ESSArch Task New Normal Prepare Submission Information Package Description Björn Skog Simon Nilsson

Prepare SIP description file (e.g info.xml)
- determine SD prerequisites from SA and related profiles

370 ESSArch Task New Normal Prepare IP logical + physical Björn Skog

Prepare IP map structure physically from SA and related profiles:
- determine IP map structure from
Prepare IP logically based on METS prerequisites from SA and related profiles:
- determine header prerequisites
- determine altrerecordid's prerequisites
- determine agent prerequisites
- determine filesec structure prerequisites
- determine structmap strucutre prerequisites

369 ESSArch Feature New Normal Create SIP - Create SIP Björn Skog

Create a SIP of a prepared IP as part of the main process Create SIP

368 ESSArch Feature New Normal Create SIP - Prepare IP Björn Skog

Prepare IP as part of the main process Create SIP

366 ESSArch Task In Progress Normal Create gui layout Björn Skog Petrus Briland

Create different views, menus etc according to designs

365 ESSArch Task In Progress Normal Design gui layout Björn Skog Petrus Briland

Design different views, menus etc according to mockups

364 ESSArch Feature New Normal New web userinterface for ETP Henrik Ek

- JavaScript-based, jquery, AngularJS ...
- Integrates the backend through the REST interface

363 ESSArch Feature New Normal Create presentation views for forms based on SE FGS package Henrik Ek

Forms used as a source/input of metadata used to create IP. One form shall as a minimum be based on SE FGS Package

 • Predefined values shall be used and user should be able to edit or update them
362 ESSArch Feature New Normal Add support for medata-generator profiles Henrik Ek

The IP metadata-generator shall be generic ans support several profiles, as a minimum SE FGS Package. Profiles used shall be based on agreed SA profile.

SA profile is unique and defines:
 • Agent profile
 • Classification profile
 • Content type specification
 • Import profile
 • Transfer project profile
361 ESSArch Feature New Normal Workflow engine Henrik Ek

Workflow engine shall be able to manage different workflows, e.g sets of tasks.

- task shall be able to chain
- task shall be repeatable
- task shall be able to schedule
- task shall be manual and/or automatic
- task shall be able restart

325 ESSArch Bug New Normal Tapebytte Terje Pettersen-Dahl 2015-09-11

ESSArch har problemer med å oppfatte når en tape skiftes.
Det medfører at skriveprosessen henger seg opp.

153 ESSArch Feature New Normal Administration interface for IOQueue Henrik Ek ESSArch - Suggestions for the next version UI 2013-10-10

This will facilitate recovery after ESSArch run out of tape.

152 ESSArch Feature New Normal Change to smoother warning when ESSArch run out of tape media Henrik Ek ESSArch - Suggestions for the next version CORE 2013-10-10

Change to smoother warning when ESSArch run out of tape media instead of shutting down the writing process.

134 ESSArch Feature New Normal Support of virtual EPP servers (Per object permissions for EPP) Henrik Ek CORE
Core:
 • Utöka berhörighetsmodell för att koppla användera/grupper till objekt. (Relationstabell för att mappa behörighet, objekt och användare/grupp .)
 • Lägga till en userprofile med fältet "Organisation" som ska generera en användargrupp per organisation.
Controlarea:
 • "CheckIn from reception" identifiera vilka IP användaren får se.
 • När IP skapas ska även rättigheter knytas till grupp av användare för org1, org2, org3...
Ingest:
 • "List information packages" Visa enbart objekt som du har rättigheter att se i listan.
 • "Create new ingest request" Det ska bara gå att skapa en ingest request för objekt som du har rättigheter till.
 • "List ingest request queue" Visa enbart objekt som du har rättigheter att se i listan.
Access:
 • "List information packages" Visa enbart objekt som du har rättigheter att se i listan.
 • "Create new access request" Det ska bara gå att skapa en ingest request för objekt som du har rättigheter till.
 • "List access request queue" Visa enbart objekt som du har rättigheter att se i listan.
(1-25/60) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF