Project

General

Profile

Feature #134

Updated by Henrik Ek about 7 years ago

Core:
* Utöka berhörighetsmodell för att sätta koppla användera/grupper till objekt. (Relationstabell för att mappa behörighet, objekt och användare/grupp .)
* Lägga till en userprofile med fältet "Organisation" som ska generera en användargrupp per organisation. orginasation.

Controlarea:
* "CheckIn from reception" identifiera vilka IP användaren får se.
* När IP skapas ska även rättigheter knytas till grupp av användare för org1, org2, org3...

Ingest:
* "List information packages" Visa enbart objekt som du har rättigheter att se i listan.
* "Create new ingest request" Det ska bara gå att skapa en ingest request för objekt som du har rättigheter till.
* "List ingest request queue" Visa enbart objekt som du har rättigheter att se i listan.

Access:
* "List information packages" Visa enbart objekt som du har rättigheter att se i listan.
* "Create new access request" Det ska bara gå att skapa en ingest request för objekt som du har rättigheter till.
* "List access request queue" Visa enbart objekt som du har rättigheter att se i listan.

Back