Project

General

Profile

Bug #514

SIP-profil

Added by Alexander Kurtz over 1 year ago.

Status:
New
Priority:
Urgent
Assignee:
-
Category:
-
Target version:
-
Start date:
2019-10-07
Due date:
2019-10-11
% Done:

0%

Estimated time:
Sponsored:
Severity:
Sprint:

Description

I vår nuvarande version av ETP är metadatafältet "Archivist Organization" i gränssnittet SIP-profilen det fasta värdet "Sydarkivera". Detta är fel och behöver ändras till ett icke fast, skrivbart värde. Detta element avser arkivbildaren som inte är Sydarkivera utan den organisation som skapat arkivmaterialet.

Vi har nu behov av att packa SIPar och läsa in flera paket till EPP varför detta ärende är brådskande för oss och behöver behandlas under vecka 41.

Also available in: Atom PDF