Project

General

Profile

Feature #37

EM - Mediaserver to interact with several EPP servers

Added by Henrik Ek about 7 years ago. Updated over 4 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
-
Category:
CORE
Start date:
2014-05-25
Due date:
% Done:

100%

Estimated time:
(Total: 0.00 h)
Sponsored:
Yes
Severity:
Sprint:

Description

EM - Mediaserver (new component)

 • Webservice för att ta emot nya skriv eller läsförfrågningar från en eller flera EPP servrar.
 • Webservice för att presentera status gällande genomförda eller pågående skriv eller läsförfrågningar.
 • Säker filöverföring mellan EM (Mediaserver) och EPP
  - Dataöverföring i en krypterad SSL tunel.
  - Dataöverföring måste verifieras hjälp av checksummekontroller.
  - Funktion för att dela upp stora filer i mindre delar för att underlätta överföring, och omsändning.
  - Funktion för att verifiera överföring.
 • Funktionalitet för att buffra upp en viss datamängd exempelvis 100 GB för att sedan optimalt kunna skriva till roboten.

Subtasks


Related issues

Copied to ESSArch - Feature #219: EPP - Interact with EM (Mediaserver)Closed2014-05-25

History

#1 Updated by Henrik Ek about 7 years ago

 • Description updated (diff)

#2 Updated by Henrik Ek about 7 years ago

 • Estimated time set to 170.00 h

#3 Updated by Henrik Ek over 6 years ago

 • Description updated (diff)
 • Start date changed from 2013-09-18 to 2014-05-25
 • Estimated time changed from 170.00 h to 240.00 h

#4 Updated by Björn Skog about 6 years ago

 • Subject changed from distributed EPP, several EPP environments interact with one master EPP to EM - Mediaserver to interact with several EPP servers
 • Description updated (diff)

#5 Updated by Björn Skog about 6 years ago

 • Target version set to EM - ESSArch Mediaserver

#6 Updated by Henrik Ek almost 6 years ago

 • Sponsored set to Yes

#7 Updated by Henrik Ek over 4 years ago

 • Status changed from New to Closed

Utveckling klar, stänger ärende

Also available in: Atom PDF