Project

General

Profile

Feature #134

Support of virtual EPP servers (Per object permissions for EPP)

Added by Henrik Ek over 7 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
New
Priority:
Normal
Assignee:
-
Category:
CORE
Target version:
-
Start date:
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
100.00 h
Sponsored:
Severity:
Sprint:

Description

Core:
 • Utöka berhörighetsmodell för att koppla användera/grupper till objekt. (Relationstabell för att mappa behörighet, objekt och användare/grupp .)
 • Lägga till en userprofile med fältet "Organisation" som ska generera en användargrupp per organisation.
Controlarea:
 • "CheckIn from reception" identifiera vilka IP användaren får se.
 • När IP skapas ska även rättigheter knytas till grupp av användare för org1, org2, org3...
Ingest:
 • "List information packages" Visa enbart objekt som du har rättigheter att se i listan.
 • "Create new ingest request" Det ska bara gå att skapa en ingest request för objekt som du har rättigheter till.
 • "List ingest request queue" Visa enbart objekt som du har rättigheter att se i listan.
Access:
 • "List information packages" Visa enbart objekt som du har rättigheter att se i listan.
 • "Create new access request" Det ska bara gå att skapa en ingest request för objekt som du har rättigheter till.
 • "List access request queue" Visa enbart objekt som du har rättigheter att se i listan.

History

#1 Updated by Henrik Ek over 7 years ago

 • Description updated (diff)

#2 Updated by Henrik Ek over 7 years ago

 • Description updated (diff)

#3 Updated by Henrik Ek over 7 years ago

 • Estimated time set to 100.00 h

#4 Updated by Henrik Ek over 7 years ago

 • Target version set to Suggestions for the next version

#5 Updated by Henrik Ek over 7 years ago

 • Target version deleted (Suggestions for the next version)

Also available in: Atom PDF